En kort introduktion till PIM

Välkommen till PIM-handboken. Den ger dig och ditt team verktygen för att leda platsens varumärkesbyggande på ett framtidsorienterat och engagerande sätt.

PIM står för Place Brand & Identity Management och är resultatet av projektet Nordic Lights. I projektet har Nordiska 17 regioner och kommuner deltagagit med målet att samskapa en verktygslåda för platsens varumärkesbyggande.

Just nu läser du en kort, inledande version av PIM-handboken (skapat juni-augusti 2019) som introducerar de viktiga koncepten i PIM. Under hösten kommer praktikfall att skapas och fler dialogmöten att arrangeras vilket gör att PIM vidareutvecklas och stärks. Den färdiga handboken släpps i januari 2020.

PIM-handboken är angelägen. Det har saknats ett samlat ramverk och praktiskt stöd för de som vill arbeta hållbart och inkluderande med platsvarumärken. Mycket som skrivits och publiceras har varit för akademiskt och svårt att ta till sig. Annat har varit för orienterat mot platsmarknadsföring, i betydelsen reklam och kommunikation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment